• ธันวาคม 17, 2021

อุตุนิยม วิทยาโลก

องค์การ อุตุนิยม วิทยาโลก (WMO) ได้ยืนยันบันทึก อุณหภูม…

Read More