• พฤษภาคม 9, 2022

ตาลีบัน

ตาลีบัน ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ ให้ผู้หญิงคลุมผ้าตั้งแ…

Read More